Promocje

Badania na broń

  • badanie lekarskie osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających  pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną – 190,00 zł + 23% VAT  = 233,70 zł brutto
  • badanie lekarskie w trybie odwoławczym osób występujących o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających  pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną – 525,00 zł + 23% VAT = 645,75 zł brutto
  • badanie psychologiczne w trybie odwoławczym osób występujących  o wydanie pozwolenia na broń lub zgłaszających  do rejestru broń pneumatyczną oraz posiadających pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną - 525,00 + 23%VAT = 645,75 zł brutto.