Rejonowa Poradnia Badań Profilaktycznych 1 Kikół

Rejonowa Poradnia Badań profilaktycznych 1

ul. Złota Górka 12

87-620 Kikół

Tel  054-289 44 71

Badania wykonywane są po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym .

 

BADANIA SĄ WYKONYWANE:

W PORADNI WYKONYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE BADAŃ:

 • profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;
 • Na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe , kontrolne) wymagane jest skierowanie od pracodawcy i dowód osobisty;
 • Koszty badań profilaktycznych ponosi pracodawca;

NA BADANIA KONTROLNE PACJENT MUSI POSIADAĆ:

 • skierowanie od pracodawcy i zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu zwolnienia lekarskiego oraz rozpoznaniu (nr statystyczny choroby z powodu której pacjent przebywał na zwolnieniu lekarskim).
  Zaświadczenie od lekarza leczącego jest przeznaczone dla lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne.

PODSTAWY PRAWNE:

 • ustawa z dn. 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1317 - tekst jednolity) ;
 • rozporządzenie MZiOS z dn.30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) ;
 • ustawa z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2004 nr 52 poz. 525 - tekst jednolity) ;
 • rozporządzenie MZ z dn. 7.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898) ;
 • ustawa z dn. 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740) ;
 • rozporządzenie MZiOS z dn. 23.03.1999r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 1999 nr 30 poz. 299) ;
 • ustawa z dn. 6.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 - tekst jednolity) ;
 • ustawa z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 - tekst jednolity) ;
 • rozporządzenie MZ z dn. 7.01.2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004 nr 2 poz. 15) ;
 • rozporządzenie MZ z dn. 2.02.2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191) ;
 • rozporządzenie MZ z dn. 10.07.2006r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939) ;
 • rozporządzenie MZ z dn. 28.11.2005r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazywanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2113) ;