Poradnia Badań Profilaktycznych

 

ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
tel. 054 413 69 31
fax 054 413 69 25
Rejestracja czynna:

 • poniedziałek,  wtorek, piątek  od godz. 7.15 - 14.00
 • środa  od godz. 7.15 do 15.00
 • czwartek od godz. 7.15 - 16.00

 

BADANIA SĄ WYKONYWANE:

 • dla pracowników wykonujących pracę na wysokości, kierowców, pracowników przy monitorach ekranowych od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 12.30;
 • dla nauczycieli  czwartek - 7.15 - 16.00,
 • poniedziałek, wtorek  - 7.15 - 13.00,
 • środa – 7.15 – 14.00
 • piątek - 7.15 - 11.00;
 • dla pozostałych grup pracowników w poniedziałki, wtorki , piątki w godz. 7.15-14.00, w środy w godz. 7.15 – 16.00 i czwartki w godz. 7.15-17.00.

Od 01.05.2019r. badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) będą wykonywane wyłącznie pracownikom tych zakładów pracy, które zawarły pisemną umowę na świadczenie usług.

Zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2008r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 220 poz. 1416), która stanowi w art. 12 ust. 1, co następuje:

„Badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników oraz inne świadczenia zdrowotne są wykonywane na podstawie pisemnej umowy zawartej przez podmiot obowiązany do ich zapewnienia, o którym mowa w art. 5 ust. 2, zwany dalej „zleceniodawcą”, z podstawową jednostką służby medycyny pracy, zwaną dalej „zleceniobiorcą”.

Umowy na badania profilaktyczne pracowników można zawierać w pokoju 110.

 

W PORADNI WYKONYWANE SĄ NASTĘPUJĄCE RODZAJE BADAŃ:

 • profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) oraz badania do celów sanitarno-epidemiologicznych;

 • badania lekarskie kierowców (wszystkie kategorie);

 • badania lekarskie osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 054 413 69 31, 054 413 69 18);

 • badania lekarskie i psychologiczne osób posiadających lub ubiegających się o licencje pracownika ochrony fizycznej (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu tel. 054 413 69 31, 054 413 69 18);

 • szczepienia ochronne związane z wykonywaną pracą;

 • Na badania profilaktyczne (wstępne, okresowe , kontrolne) wymagane jest skierowanie od pracodawcy i dowód osobisty;

 • Koszty badań profilaktycznych ponosi pracodawca;

NA BADANIA KONTROLNE PACJENT MUSI POSIADAĆ:

 • skierowanie od pracodawcy i zaświadczenie od lekarza leczącego o zakończeniu zwolnienia lekarskiego oraz rozpoznaniu (nr statystyczny choroby z powodu której pacjent przebywał na zwolnieniu lekarskim).
  Zaświadczenie od lekarza leczącego jest przeznaczone dla lekarza przeprowadzającego badanie kontrolne.

  PODSTAWY PRAWNE:

  • ustawa z dn. 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz.U. 2004 nr 125 poz. 1317 - tekst jednolity) ;

  • rozporządzenie MZiOS z dn.30.05.1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. 1996 nr 69 poz. 332) ;

  • ustawa z dn. 21.05.1999r. o broni i amunicji (Dz.U. 2004 nr 52 poz. 525 - tekst jednolity) ;

  • rozporządzenie MZ z dn. 7.09.2000r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń (Dz.U. 2000 nr 79 poz. 898) ;

  • ustawa z dn. 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 nr 114 poz. 740) ;

  • rozporządzenie MZiOS z dn. 23.03.1999r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. 1999 nr 30 poz. 299) ;

  • ustawa z dn. 6.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 874 - tekst jednolity) ;

  • ustawa z dn. 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 nr 108 poz. 908 - tekst jednolity) ;

  • rozporządzenie MZ z dn. 7.01.2004r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004 nr 2 poz. 15) ;

  • rozporządzenie MZ z dn. 2.02.2006r. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych (Dz.U. 2006 nr 25 poz. 191) ;

  • rozporządzenie MZ z dn. 10.07.2006r. w sprawie wykazu prac, przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby (Dz.U. 2006 nr 133 poz. 939) ;

  • rozporządzenie MZ z dn. 28.11.2005r. w sprawie wykazu stanowisk pracy oraz szczepień ochronnych wskazywanych do wykonania pracownikom podejmującym prace lub zatrudnionym na tych stanowiskach (Dz.U. 2005 nr 250 poz. 2113) ;

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP