Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Powstał 1 maja 1998r. Organem założycielskim zakładu jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Pierwszym Dyrektorem była lek.med. Danuta Zalewska. Z włocławską służbą medycyny pracy związana była od 1974r. Dyrektorem WOMP była do 22.02.2006r.

Od dnia 23.02.2006r, do dnia dnia 30.06.2019r. dyrektorem była lek,med. Joanna Zaremba.

Od dnia 08.07.2019r. pełnienie obowiązków dyrektora powierzono Panu lek. med. Andrzejowi Gizińskiemu.

 

Główne kierunki działania Ośrodka określa ustawa z dnia 27.06.1997r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. Nr 125 z 2004r. - tekst jednolity).

 • WOMP oferuje pełen zakres świadczeń medycyny pracy.
 • Profesjonalne doradztwo dla wszystkich podmiotów wykonujących badania profilaktyczne.
 • Obejmujemy swoim działaniem miasto Włocławek i powiaty: aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, rypiński i włocławski.

 

DZIAŁALNOŚÄ† STATUTOWA:

 • prowadzenie działalności diagnostycznej i orzeczniczej w zakresie chorób zawodowych;

 • badania konsultacyjne i odwoławcze dla podstawowych jednostek służby medycyny pracy;

 • kontrola podstawowych jednostek służby medycyny pracy;

 • prowadzenie rejestru zgłoszeń podjęcia oraz zakończenia działalności lekarza i pielęgniarki w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi;

 • nadzór i szkolenie w zakresie medycyny pracy;

 • badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych i uczniów oraz studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia;

 • badania lekarskie i psychologiczne kierowców i kandydatów na kierowców;

 • badania profilaktyczne (wstępne, okresowe i kontrolne) pracowników;

 • badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych;

 • badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się lub posiadających licencje pracownika ochrony fizycznej;

 • badania lekarskie w zakresie pozwolenia na broń;

 • szczepienia ochronne pracowników;

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP