Poradnia Chorób Zawodowych

tel. 054 413-69-28, email: pchz@womp.wloclawek.pl

Czynna w piątki w godz. 8.00 - 14.00,
Rejestracja czaynna 7.15 - 12.00.

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych - lek.med. Urszula Gazda.

PODSTAWY PRAWNE:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869);

 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121) ;

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2019 poz. 2067)

 • Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie ogłoszenie jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2013 poz. 1379)

 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2021 poz. 1288)

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych (Dz.U. 2012 poz. 662)

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO PORADNI MUSI POSIADAĆ:

 • skierowanie i wszystkie dokumenty wymienione w skierowaniu;

 • dowód osobisty;

ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ MOŻE DOKONAĆ:

 • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;

 • lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika;

 • pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taka chorobę , przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;

 • lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej;

 • lekarz weterynarii, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u pracownika mającego kontakt z chorymi zwierzętami objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej;

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP