Poradnia Chorób Zawodowych

 

tel. 054 413 69 28,
czynna w poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 14.00,
rejestracja 7.15 - 12.00.

Kierownik Poradni Chorób Zawodowych - lek.med. Anna Nimiałtowska-Bazała.

PODSTAWY PRAWNE:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. (Dz.U. 2009 nr 105 poz. 869);

  • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r. w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (Dz.U. 2002 nr 132 poz. 1121) ;

PACJENT ZGŁASZAJĄCY SIĘ DO PORADNI MUSI POSIADAĆ:

  • skierowanie i wszystkie dokumenty wymienione w skierowaniu;

  • dowód osobisty;

ZGŁOSZENIA PODEJRZENIA CHOROBY ZAWODOWEJ MOŻE DOKONAĆ:

  • pracodawca zatrudniający pracownika, u którego podejrzewa się chorobę zawodową;

  • lekarz, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie choroby zawodowej u pracownika;

  • pracownik, który podejrzewa, że występujące u niego objawy mogą wskazywać na taka chorobę , przy czym pracownik aktualnie zatrudniony zgłasza podejrzenie za pośrednictwem lekarza sprawującego nad nim profilaktyczną opiekę zdrowotną;

  • lekarz stomatolog, który podczas wykonywania zawodu powziął podejrzenie wystąpienia u pacjenta choroby zawodowej;

  • lekarz weterynarii, który podczas wykonywania zawodu stwierdził u pracownika mającego kontakt z chorymi zwierzętami objawy mogące nasuwać podejrzenie choroby zawodowej;