Poradnie Specjalistyczne

 

Poradnia Okulistyczna
Poradnia Neurologiczna 
Poradnia Laryngologiczna 
ul. Wyszyńskiego 21 - tel. 054 413 69 31

Są to poradnie konsultacyjne dla Poradni Chorób Zawodowych, Poradni Badań Profilaktycznych i Poradni dla Młodocianych oraz jednostek podstawowych służby medycyny pracy z terenu działania WOMP. 
Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy. 
W Poradni Laryngologicznej wykonywane są ponadto odpłatne badania videostroboskopii (na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy lub laryngologa).

PRACOWANIA BADAŃ AUDIOMETRYCZNYCH

 

PRACOWNIA BADAŃ SPIROMETRYCZNYCH , EKG I CZUCIA WIBRACJI

 

ul. Wyszyńskiego 21

czynna poniedziałek, środa, piatek w godz. 7.15-13.00, wtorki, czwartki w godz. 7.15-16.00.

 

Wykonywane są badania diagnostyczne dla potrzeb Poradni Badań Profilaktycznych , Poradni Chorób Zawodowych, Poradni dla Młodocianych i dla jednostek podstawowych służby medycyny pracy z terenu działania WOMP. 

Pacjenci są przyjmowani na podstawie skierowania od lekarza medycyny pracy.