Poradnia dla Młodocianych

ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
tel. 054 413 69 31
fax 054 413 69 25

 

Przyjęcia  uczniów/studentów odbywają się w godzinach pracy Ośrodka.

W Poradni są wykonywane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych  lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,  studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

Badania będą przeprowadzane od dnia tj. 13.05.2024 r.
Na badania uczeń zglasza się z rodzicem lub opiekunem prawnym,

Uczeń musi posiadać:

  • skierowanie ze szkoły ponadpodstawowej , do której uczeń zostanie zakwalifikowany
  • ważną legitymację szkoIną - bez tegitymacji brak możtiwości zarejestrowania i wykonania badania Iekarskiego
  • książeczkę.zdrowia dziecka (0-18 r.ż.),

W przypadku leczenia dziecka w placówkach specjaIistycznych:

  • karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia specjalistycznego,

Badania będą wykonywane w Poradni dla Młodocianych we ul. Wyszyńskiego 21 we Włocławku

Rejestracja osobista od poniedziałku do piątku od godz. 7.15 do 13.30 lub mailowo: rejestracja@womp.wloclawek.pl

Telefon do rejestracji 54 413-69-31

 

Harmonogram badań uczniów - pobierz

Badania są  bezpłatne  -  koszty badań uczniów pokrywane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP