Poradnia dla Młodocianych

ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
tel. 054 413 69 31
fax 054 413 69 25
Rejestracja czynna:

 • poniedziałek, wtorek, piątek w godz. 7.15 - 14.00,
 • środa od godzi. 7.15 - 15.00,
 • czwartek od godz. 7.15 - 16.00

Przyjęcia  uczniów/studentów odbywają się w godzinach pracy Ośrodka.

W Poradni są wykonywane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe,  studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

PODSTAWA PRAWNA:

·         Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz.U.2014.1144);

Informacja dla rodziców i uczniów

 1. Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych poniżej 18 r.ż. zgłaszają  się z rodzicem  lub  opiekunem  prawnym,  
 2. Na badania należy zabrać:
 • skierowanie (wzór) ze  szkoły  ponadgimnazjalnej/uczelni do której  uczeń zostanie zakwalifikowany
 • ważną legitymację szkolną / dowód osobisty  - bez dokumentu tożsamości brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania.
 • książeczkę zdrowia dziecka ( 0-18 r.ż.)
 • dokumentację medyczną z leczenia , jeśli było prowadzone  ( szpitalne, specjalistyczne)

Badania bezpłatne   dotyczą  w y ł ą c z n i e   kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe (*), uczniów tych szkół, studentów oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych (*) oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu narażeni są na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia wykazanych w skierowaniu z placówki dydaktycznej.

*    Pełnoletni kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe oraz pełnoletni słuchacze kwalifikacyjnych kursów zawodowych  ponoszą koszty przeprowadzanych badań lekarskich oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu nauki (art. 21a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy Dz. U.2014.1184).

W związku z powyższym w skierowaniach na badania oceniające możliwość podjęcia lub kontynuowania praktycznej nauki zawodu ,podczas której występują czynniki szkodliwe , uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, należy wyraźnie określać, czy badanie dotyczy:  

 • kandydata do szkoły ponadpodstawowej lub wyższej, ucznia takiej szkoły lub studenta
 • kandydata na kwalifikacyjne kursy zawodowe lub słuchacza kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

 

 

 

 

 

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP