Poradnia dla Młodocianych

ul. Wyszyńskiego 21
87-800 Włocławek
tel. 054 413 69 31
fax 054 413 69 25
czynna od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 13.00, rejestracja  od  7.15 

W Poradni są wykonywane badania lekarskie kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych, uczniów tych szkół i studentów, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażenia na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia.

PODSTAWY PRAWNE:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2014r w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2010 nr 155 poz.1045);

 

W dniach od 18.07.2016r.  do 22.07.2016r. Poradnia dla Młodocianych będzie czynna w godz. od  7.15  do  16.00  

Informacja dla rodziców i uczniów

Dotycząca kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych o profilu zawodowym rekrutacja  2016/2017

Badania będą przeprowadzane od dnia 18.07.2016r.

Na badania uczeń zgłasza się z rodzicem  lub  opiekunem  prawnym, musi posiadać :

  • skierowanie (wzór) ze  szkoły  ponadgimnazjalnej, do której  uczeń zostanie zakwalifikowany
  • ważną legitymację szkolną – bez legitymacji brak możliwości zarejestrowania i wykonania badania lekarskiego
  • dokumentację  medyczną, a mianowicie: 
  1. książeczkę zdrowia dziecka (0-18 r.ż.),
  2. w przypadku leczenia dziecka w placówkach specjalistycznych: karty informacyjne z leczenia szpitalnego, kserokopie kartoteki z leczenia specjalistycznego,

 

Badania będą wykonywane w Poradni dla Młodocianych we  Włocławku ul. Wyszyńskiego 21  rejestracja od poniedziałku do piątku od godz. 7.15

Badania są bezpłatne - koszty pokrywane są z budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.