Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy we Włocławku  przypomina o obowiązku sprawozdawczości rocznej za 2022 r. :

 -  MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących

 -  MZ-35B podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami.  

Sprawozdania z danymi za rok 2022  proszę wypełnić na stronie  https://ssoz.ezdrowie.gov.pl

w nieprzekraczalnym terminie do 02.03.2023 r.

Sprawozdanie należy sporządzić oddzielnie z każdego miejsca udzielania ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie badań profilaktycznych pracowników.

W przypadku braku działalności z zakresu medycyny pracy w roku 2022 prosimy o  przekazanie pisemnej informacji o zakończeniu działalności w danej jednostce podstawowej służby medycyny pracy (art.10 ustawy o służbie medycyny pracy – tekst jednolity: Dz.U. 2022 r. poz. 437).

Sprawozdanie nie obejmuje badań sanitarno-epidemiologicznych.

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP