Druki MZ-35A i MZ-35B za 2023r.

SPRAWOZDANIA MZ-35A I MZ-35B ZA ROK 2023 -TERMIN DO 15-03-2024 R.

Obowiązek sporządzenia za rok 2023 sprawozdań MZ-35A i MZ-35B.

 

Sprawozdawczość statystyczna MZ 35  za 2023

 

 • Roczne sprawozdanie MZ-35A lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracujących i MZ-35B sprawozdanie z działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą realizującego świadczenia z zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami należy składać za pomocą SYSTEMU STATYSTYKI W OCHRONIE ZDROWIA dostępnego na stronie www.ssoz.ezdrowie.gov.pl
 • Instrukcja dotycząca obsługi Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia (SSOZ), który służy do przekazywania sprawozdań statystycznych w tym sprawozdań MZ-35A  i MZ-35B jest dostępna na stronie https://www.csioz.gov.pl/statystyka/projekty/ssoz
 •  Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ.
 • Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.
 • Aby wszystkie funkcjonalności działały prawidłowo, należy używać przeglądarki Mozilla Firefox.

  

SPRAWOZDANIA MZ-35A I MZ-35B ZA ROK 2023 -TERMIN DO 15-03-2024 R.

Informacji na temat wypełniania druków sprawozdawczych dla lekarzy oraz pism w rejonie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku, udzielają pracownicy Działu Organizacji Nadzoru i Szkolenia Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku – nr telefonu: - 54 413-69-00

 

 • WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA SPRAWOZDAŃ

 

SPRAWOZDANIE MZ-35A 

Lekarz wykonujący badania profilaktyczne zobowiązany jest przekazać sprawozdanie MZ-35A z każdego samodzielnego lub niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej, przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego za pośrednictwem kierownika ZOZ oraz indywidualnie z prywatnej  lub grupowej praktyki lekarskiej.

 

Dział 1. Dane ogólne.

 •  Formularz powinien zawierać:  prawidłowo zakreślony kod jednostki:

01 – womp – umowa o pracę

02 – womp – inne formy zatrudnienia

03 - publiczny zoz – umowa o pracę

04 - publiczny zoz – inne formy zatrudnienia

05 – niepubliczny zoz – umowa o pracę

06 – niepubliczny zoz – inne formy zatrudnienia

07 - indywidualna praktyka lekarska

08 – indywidualna praktyka lekarska, w tym specjalistyczna wyłącznie w miejscu wezwania

09 – grupowa praktyka lekarska

 •  właściwy kod województwa – 04 (województwo kujawsko pomorskie)
 • adres zakładu opieki zdrowotnej zgodny z miejscem wykonania badań profilaktycznych
 • dokładny numer identyfikacyjny REGON zakładu opieki zdrowotnej
 • prawidłowo wpisane symbole cyfrowe i literowe z pieczęci lekarza
 • prawidłowo zaznaczony tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny pracy (specjalistą jest lekarz posiadający II st. z medycyny .przem., II st. medycyny pracy lub medycyny kolejowej, lub tytuł specjalisty specjalizacji jednostopniowej uzyskany po roku 2000 ).

Dział 2. Działalność orzecznicza.

 • Wiersz 01 będący sumą wierszy 2-8 dotyczy orzeczeń wydanych pracownikom i powinien być zgodny z liczbą badań profilaktycznych wykazanych w wierszu 1 i w dziale 3. W wierszu 10 należy wykazać uczniów, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

Dział 3. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie pracowników.

 • Wiersz 1 jest sumą badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

 

Dział 4. Umowy z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

 • Umowy wykazują tylko lekarze praktykujący indywidualnie lub w ramach grupowych praktyk lekarskich.

 

Dział 7. Współpraca w realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.

 • Wykazując współpracę z pielęgniarką/psychologiem - należy podać liczbę osób.

 

SPRAWOZDANIE MZ-35B

Formularz powinien zawierać:

 • nazwę i adres jednostki sprawozdawczej (telefon kontaktowy)
 • dokładny numer identyfikacyjny REGON
 • prawidłowo zaznaczony typ zakładu (samodzielny publiczny zoz, przedsiębiorstwo podmiotu  leczniczego, jednostka budżetowa)
 • dane dotyczące zatrudnienia osób realizujących zadania z zakresu medycyny pracy   ( umowa o pracę, inny rodzaj umowy)
 • w wierszu 1 należy wykazać wyłącznie lekarzy przeprowadzających badania profilaktyczne (niezależnie od  posiadanego stopnia), natomiast w wierszu 2 tylko lekarzy z II st. i tytułem specjalisty)
 • w wierszach 3-6 uwzględnić tylko osoby uczestniczące w 2023 r. w realizacji zadań   z zakresu medycyny pracy.
 • Wiersz 4 może być sumą wierszy 5 i 6 lub większy.
 • Liczbę umów z pracodawcami na wykonywanie profilaktycznych badań lekarskich.

ul. Wyszyńskiego 21, 87-800 Włocławek
54 413 69 00
womp@womp.wloclawek.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku

Poradnia badań profilaktycznych
Poradnia chorób zawodowych
Poradnia dla młodocianych
Poradnie specjalistyczne
Pracownia specjalistycznaBIP