Organ założycielski

Organem tworzącym dla Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego